Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis i działającą w jego ramach aplikację („Aplikacja”). Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Adam Zakrzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adam Zakrzewski Qlpage Creative Studio, ul. Dzieci Warszawy 11h/10, 02-495 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający nr NIP 6030007091, REGON 200297703.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych członków Twojego zespołu lub organizacji, które to dane możesz wprowadzać do Aplikacji, jesteś Ty. My zaś przetwarzamy te dane w Twoim imieniu i wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie, a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć konto w Aplikacji oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji oraz świadczeniem usług w nich oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Serwisie lub Aplikacji,

 • marketing bezpośredni,

 • przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie lub Aplikacji – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

  • marketingu bezpośrednim,

  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

  • customer satisfaction survey.

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Aplikacji,

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie,

 • brak możliwości otrzymywania sugestii usług, którymi możesz być zainteresowany.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony lub

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)

 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu i Aplikacji,

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

 • statystycznych,

 • marketingowych,

 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedia.

Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca płatności

 • hostingodawca[1]

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • podmiot zapewniający skrzynkę poczty elektronicznej[1]

 • podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu[1]

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe[1]

 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

[1] W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: contact@so.team

Wróć na stronę główną

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki plików Cookie

close